Promotie van teelten die gewenst zijn, zoals biobased bouwmaterialen
💬 Toelichting

De teelt van vezelgewassen zoals vlas, vezelhennep, miscanthus, etc. staat in de belangstelling. Ze kunnen zonder of met zeer weinig gewasbescherming geteeld, maar missen vaak nog een verdienmodel. Door een marktverkenning kan dat veranderen. Ook een lening of revolverend fonds kan helpen. (Ecorys) Ook als een waterbedrijf CO₂-certificaten koopt kan het saldo van deze gewassen verbeteren.

🔗 Verwijzingen
🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: +