Webinar: Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk
23 November 2020

Webinar | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens en bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman uit Espel (Noordoostpolder) hebben emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Op 26 november 2020 laten zij in een webinar hun oplossing zien en geven bestuurders van provincie, LTO, waterschap en de KAVB hun visie op dit onderwerp. Ook zijn er deskundigen van Waterschap Zuiderzeeland en CLM Onderzoek en Advies aanwezig om vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden aan het nieuwe spoelbassin bij Maatschap Slootman-Claassen.

Terugkijken kan via www.bodemenwaterflevoland.nl.

De bijeenkomst is onderdeel van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’. Daarin werkt een groep van 27 akkerbouwers en bloembollentelers aan het tegelijkertijd verbeteren van de bodemkwaliteit en waterkwaliteit, door het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming en het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Met als doel een toekomstbestendige landbouw, een betere bodemkwaliteit en schoner oppervlaktewater.

Praktijk in beeld door filmpjes
Aanvankelijk zou de bijeenkomst plaatsvinden op de bedrijven van Slootman en Stevens. Projectleider Yvonne Gooijer (CLM Onderzoek en Advies): “Beide ondernemers hadden hun erf graag opengesteld. Helaas kunnen we in deze omstandigheden geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom kiezen we voor een digitale bijeenkomst. Door middel van filmpjes van de bedrijven van Stevens en Slootman kunnen zij toch laten zien op welke manier zij erfemissie hebben aangepakt. Eén van de ondernemers is ook online aanwezig om te vertellen over zijn praktijkervaringen en om uw vragen te beantwoorden.”

Twee verschillende oplossingen
Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens heeft twee aparte wasplaatsen aangelegd voor het reinigen van landbouwmachines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen. Ook de veewagens kunnen hier gereinigd worden. Waswater met gewasbeschermingsmiddelen zuivert hij met een Heliosec.

Bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman hebben hun hele erf zo ingericht dat al het erfwater wordt opgevangen en gezuiverd met een ozoninstalatie. Dit zorgt niet alleen voor een betere waterkwaliteit, maar ook voor minder ziektekiemen in het spoelwater en daarmee gezondere bloembollen.

De wasplaatsen bij De Sain v.o.f. zijn inmiddels vergevorderd.