Webinar: Protocollen voor emissiereductie en waterkwaliteit
31 August 2022

Voor de akkerbouwsector zijn gewasbescherming en waterkwaliteit actuele thema's. Akkerbouwers en adviseurs kunnen nu aan de slag met ontwikkelde protocollen voor een nagenoeg gesloten erf en perceel. Deze gepresenteerde protocollen zijn terug te kijken: webinar "Uitdagingen in de akkerbouw, aan de slag met emissies" (youtube.com/watch?v=NX8T86uwYK8) van 17 augustus.

CLM-adviseur Luuk Lageschaar informeert de kijkers over emissieprotocollen voor een (nagenoeg) gesloten erf en perceel

Protocollen in app
De protocollen zijn terug te vinden als app in Farmmaps (https://farmmaps.eu/en/), waarin bijgehouden kan worden welke maatregelen al worden uitgevoerd en welk risico dat met zich meebrengt. ‘Het systeem is duidelijk en inzichtelijk.’, aldus Dirk Jan Beuling. Toelichting bij de app is te vinden in een uitgebreid instructiehandboek en een instructievideo.

Het webinar is onderdeel van de campagne #Emissiereductiesprint.Op de website van de campagne worden voorbeelden gedeeld voor de reductie van (erf) emissies. Heeft u zelf een goed voorbeeld dat u wil delen met collega’s? Neem dan contact op via www.emissiereductiesprint.nu.

Campagne #emissiereductiesprint
De campagne is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW.