Waterbalans op het sportveld
25 January 2022

In november vorig jaar organiseerde CLM een drietal bijeenkomsten over de waterhuishouding op het sportveld. Het weer heeft grote invloed op de mogelijkheden voor het (chemievrij) beheer van sportgrasvelden. 
Bij droogte, maar ook bij een wateroverschot, is het gras kwetsbaar. Dit maakt mechanisch ingrijpen moeilijker. 
Tijdens de bijeenkomst is besproken hoe beheerders hier mee om kunnen gaan. In de Fieldmanager van begin januari zijn de belangrijkste adviezen van de sprekers samengevat. 

-> Lees het artikel dat hierover verscheen in de Fieldmanager van 11 januari 2022