Vroege Vogels: 60 jaar na Silent Spring
30 November 2022

Toen de Amerikaanse biologe Rachel Carson in 1962 kwam met een boek over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu, zorgde dat voor een ware aardverschuiving. Silent Spring (in Nederland vertaald als ‘dode lente’) gaat over de risico’s voor mens en dier, van pesticiden als DDT. De titel verwijst naar de lente in het jaar, dat de vogels niet meer zingen, doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. Wat is de nalatenschap van Carson? En waar staan we nu, 60 jaar later? Wij spreken zondag met bioloog en expert bestrijdingsmiddelen Peter Leendertse van CLM.

Luister en kijk naar Peter Leendertse over de podcast Red de Lente, over 60 jaar na Silent Spring, in de studio van Vroege Vogels.
Luister en kijk: nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/2022-11-27-60-jaar-na-silent-spring

Waterkwaliteit

Zes decennia na Silent Spring worden er wereldwijd nog steeds veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar er lijkt een kentering gaande. Zo wil de Europese Commissie, dat het gebruik en risico van chemische pesticiden in 2030 met 50% is verminderd. En dan is er nog de Europese Kaderrichtlijn Water. Kort gezegd moet onze waterkwaliteit (zowel grond- als oppervlaktewater) in 2027 op orde zijn. Maar de vraag is of Nederland dat gaat halen. Onze beken, slootjes en rivieren moeten aan meerdere eisen voldoen. Zo zijn er ook normen voor giftige stoffen. Op dit moment is de waterkwaliteit in ons land op veel plekken slecht. De kwaliteit staat mede onder druk vanwege de grootschalige toepassing van bestrijdingsmiddelen.

Meer info

Achtergrondinformatie bij 60 jaar na Silent Spring in Vroege Vogels, 27 november 2022