Vlas en hennep: gewassen met toekomst!
15 September 2020

Op 14 september is het nieuwe CLM-rapport over de duurzaamheid van teelt en toepassing van vlas en hennep door de voorzitter van Vlas en Hennep.NL, Watze van der Zee, overhandigd aan de gedeputeerde voor landbouw in Zeeland, de heer Jo-Annes de Bat. Peter Leendertse van CLM, die het onderzoek heeft geleid, presenteerde de belangrijkste resultaten.

In bijgevoegd persbericht van Vlasenhennep.NL leest u de belangrijkste resultaten inclusief een reactie van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Lees of download het rapport