Viering 40-jarig jubileum CLM: hartenkreten voor landbouw, de keten en het milieu
17 June 2022
Viering 40-jarig jubileum CLM, eventlocatie Vrij, Culemborg
Eventlocatie Vrij, landgoed AnckerWaerdt, Culemborg (foto: Jord Visser)

Op donderdag 16 juni vierde CLM Onderzoek en Advies haar 40-jarig jubileum op Landgoed Anckerwaerdt in Culemborg. Ongeveer 100 genodigden, uit de wereld van landbouw en milieu, stonden stil bij de historie van CLM en bespraken actuele thema’s. CLM werkt al 40 jaar aan de verbinding tussen milieu en landbouw en het stimuleren van duurzame landbouw. Waar dat bij de oprichting in 1981 nog nieuw en baanbrekend was, is dat doel ook vandaag de dag nog zeer actueel.

“De meeste 40-jarigen krijgen een midlifecrisis, zo niet CLM”
aldus Vera Dalm (Raad van Commissarissen)

Blijf de verbinding zoeken
Directeur Edo Dijkman gaf aan dat die verbinding steeds meer onder druk staat, mede door de recente stikstofplannen van het Rijk. Hij riep de aanwezigen op om die verbinding te blijven zoeken, zodat in Nederland een constructieve zoektocht naar een economisch en ecologisch gezonde landbouw mogelijk blijft.

Hartenkreten
In twee sessies werd gesproken over de thema’s stikstof & nutriënten en markt & verdienvermogen. Op beide thema’s deelden 3 personen, met verschillende achtergronden, hun hartenkreet, waaronder kamerlid Derk Boswijk, die iedereen per video toesprak. Er werd aandachtig geluisterd naar de beeldende column van Jos Verstraten (melkveehouder en vakgroepbestuurder LTO), over een eik en een braam die op Kroondomein Het Loo groeien; een verhaal vol kunstige parallellen naar een verzuurde omgeving en adaptief vermogen. Daarna volgde een interessante discussie over de ware prijs van een product, waarbij Joachim Nieuwhoff van HAK aangaf dat verkopende partijen transparant moeten zijn over de meerkosten van duurzaamheid.

Missiegedreven adviesbureau
CLM Onderzoek en Advies is een missiegedreven adviesbureau. Na de inhoudelijke sessies gaf Dijkman aan dat CLM dit recentelijk ook in haar statuten heeft vastgelegd. De winst wordt volledig geïnvesteerd in projecten die passen bij de doelstelling: het bevorderen van duurzame landbouw.
Als eerste zelf gefinancierde project zoekt CLM samen met drie fruittelers naar mogelijkheden om telers een vergoeding te bieden voor bovenwettelijke verduurzaming. Bert den Haan, één van de telers die CLM in dit project begeleidt, gaf aan blij te zijn met dit onderzoek:

“Fruittelers maken extra kosten voor duurzame productie, we moeten deze meerkosten dan ook vergoed krijgen."

Fruitteler Bert de Haan

Podcast Red de Lente

Op de jubileumdag verscheen de laatste aflevering van de podcast Red de Lente; een samenwerking tussen CLM en wetenschapsjournalist Dirk de Bekker. Nadat deze podcast onder de aandacht was gebracht, werd er getoast op het jubileum. Op basis van de gedeelde hartenkreten was er genoeg gesprekstof om nog lang na te praten, tijdens de zonovergoten borrel.

CLM-medewerker Margot Veenenbos over de podcast: Red de lente