Video: Zó kun je emissie reduceren
12 January 2024

Met driftreducerende spuittechnieken kun je emissies verminderen, middelen besparen en het gewas toch nog zo optimaal mogelijk raken. Maar de wet- en regelgeving mag wel eenvoudiger.

Experts uit verschillende open teelten deelden woensdagavond 10 januari, tijdens een webinar onder leiding van Peter Knippels (LTO), hun praktijkkennis en ervaring in het verminderen van emissies.

De wet- en regelgeving schrijft voor hoe je middelen moet toepassen en met welke technieken. "Maar dat mag voor telers wel overzichtelijker worden", stelde akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate. "Dat bijvoorbeeld driftreductie-klassen in één oogopslag duidelijk maken wat je in de praktijk moet doen." Vruchtboomkweker en fruitteler Frans Rijk sloot zich hierbij aan. "Als je je verdiept in de wet- en regelgeving, komt er 1 meter boekwerk uit hoe je het moet doen. Dan ben je aan het spuiten, "volgens mij doe ik het goed’. Maar je vraagt je wel af als je dan een auto ziet: "komt die controleren of ik het wel goed doe?"

Beide ondernemers hebben geïnvesteerd in nieuwe driftreducerende techniek (DRT). Ten Cate in neerwaarts spuiten met een veldspuit en Wingssprayer. "Een soort flap aan de spuit die over het gewas sleept. Ik was er eerst sceptisch over, maar ik krijg er een goede bedekking mee, reduceer behoorlijk wat drift en bespaar de helft aan contactherbiciden."

Rijk heeft nu één seizoen in zijn boomgaard gereden met een nieuwe, drierijige machine die zijwaarts spuit. "99% driftreductie met de juiste instellingen. Er zit een systeem op dat de luchtstroom uit de machine aanpast aan de windrichting. Zo is er zo weinig mogelijk drift en komt het middel wel op de juiste plek terecht." Tijdens het spuiten wordt ook rekening gehouden met de perceelsinrichting en de slootkant. "Langs de sloot blaast-ie het perceel in. Als ik de spuit omdraai, draait-ie ook de kleppen om en weet hoe die moet blazen."

Het blijft belangrijk om de effectiviteit van een bespuiting te controleren. Hoe is de bedekking, wordt het gewas wel optimaal geraakt? Ten Cate maakt met zijn telefoon foto’s van het resultaat en zoomt in. "Ik heb daarvan geleerd om iets meer water te gebruiken dan dat ik voorheen gewend was."

Jaco Kole (brancheorganisatie Fedecom) wees tijdens het webinar op de nieuwste technieken van machinefabrikanten om nóg effectiever te spuiten en emissies te verlagen. Zoals spot-spraysystemen. "Als je zaait of plant op gps, kun je ook je veldspuit als rijenspuit gebruiken en, aan de hand van dronebeelden, met taakkaarten gaan spuiten."

Er zijn verschillende emissieroutes, legde Yvonne Gooijer (CLM) uit. "Je kunt emissie op allerlei manieren beperken. Hoe, dat is afhankelijk van je sector, gewas en bedrijf. Je kunt de Erfemissiescan en Perceelemissiescan invullen; je ziet dan snel de risico’s op je bedrijf. Een Erfemissiecoach of je eigen adviseur kan je vervolgens verder helpen."

Op de site Toolboxwater.nl staan allerlei praktische tips voor emissiebeperking en maatregelen die je kunt nemen. Alles over driftreductie in open teelten, driftreducerende technieken (DRT) en driftreducerende doppen (DRD) is te vinden op deze nieuwe site van het Informatiepunt Leefomgeving

Het was het derde webinar in een webinarreeks over telen met minder chemie dat het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ deze winter organiseert. Telkens over een specifiek thema binnen weerbaar telen, op een woensdagavond gedurende 1 uur.

Tekst: Arno Engels, LTO Bomen