Veldochtend bodem- en waterkwaliteit, 3 november, Creil
18 October 2021

Op 3 november organiseert het project 'Verbeteren bodem- en waterkwaliteit Noordoostpolder' een inspirerende veldochtend op locatie van Landbouwbedrijf de Groot in Creil. Er is veel ruimte om met de inleiders en elkaar ervaringen uit te wisselen.

De ochtend start met een rondetafelgesprek met Nico Gebbink en Frans Reijerink, deelnemers aan het project, en Gedeputeerde Cora Smelik, Heemraad Piet Boer, Arnold Michielsen van LTO en de KAVB. We gaan in op de ervaringen uit het project en de visie en aanpak voor de toekomst als het gaat om emissiebeperking en de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit.

Na het rondetafelgesprek nemen wij u mee langs de pijlers van het project: demonstratie van spuittechniek, handvatten voor een integrale bodemstrategie, inzet en onderwerken van groenbemesters en de aanleg van een wasplaats. Met begeleiders gaat u langs de volgende stops:

  • Agrifac Condor zelfrijder met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning
  • Amazone UX getrokken spuit
  • Profielkuil en de handvatten die dit geeft aan u als ondernemer
  • Integrale bodemstrategie op lichte gronden, waarin bodembeheer, groenbemesters en inundatie een rol spelen.
  • Combimaster 300 van Vegniek: een machine die de ondergrond belucht gecombineerd met een cultivator die een grof zaaibed aanlegt.
  • KVIK-Finn: waar met de vlakke ganzevoeten eerst de stoppel of plant losgetrokken wordt. Daarna wordt deze met de rotor door de lucht gegooid waardoor de grond van het wortelstelsel wordt geschud.
  • Combi-wasplaats met zuiveringssysteem

Locatie en programma

Locatie: Landbouwbedrijf De Groot, Klutenpad 14, Creil

Programma:

09.00 uur: Ontvangst met koffie
09.30 uur: Opening door projectleider van CLM, Yvonne Gooijer en rondetafelgesprek
10.00 uur: Start rondleiding
12.30 uur: Einde

Gedetailleerd programma

Deelnemen?
Vul dan het opgaveformulier op de website in of kijk op www.bodemenwaterflevoland.nl. U ontvangt eind oktober dan de definitieve uitnodiging. Deelname aan deze ochtend is gratis.

Bij de ontvangst vragen wij u, uw CoronaCheck-app bij de hand te hebben. Wij zien u graag tegemoet!

Achtergrond
Het project 'Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder' wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het project is onderdeel van het programma Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy, KAVB, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Advies.