Tweede Kamerleden: “Voorkom dat pesticiden de nieuwe stikstof worden”
03 February 2023

Er zijn meer stappen nodig om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen uitgroeien tot een crisis met dezelfde omvang als het stikstofdossier. Dat stellen Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) in podcast 'Red de Lente'.

Zicht onderwater

Beide Kamerleden zien de Kaderrichtlijn Water, Europese regelgeving die ons verplicht om in 2027 onze waterkwaliteit op orde te hebben, als het grote struikelblok in deze kwestie. Pesticiden komen namelijk op grote schaal in het oppervlaktewater en grondwater terecht. Initiatieven om deze watervervuiling door bestrijdingsmiddelen verder aan te pakken, worden volgens de Kamerleden niet voldoende of snel genoeg uitgevoerd.  

“Het moet veel sneller”, zegt Boswijk, over politieke voornemens om tot een reductie van pesticidengebruik te komen in de landbouw.

Als we het niet goed aanpakken, kan dit in potentie weer een nieuw stikstofdrama opleveren.

Kamerlid Tjeerd de Groot sluit zich aan bij die lezing. “In de praktijk vindt het ministerie het heel moeilijk om concreet te worden”,’ zo verklaart hij de gebrekkige vooruitgang op het pesticidendossier. Hij haalt zijn breed aangenomen motie voor het terugdringen van glyfosaatgebruik aan als voorbeeld:

Het is niet te geloven, daar zijn we vier jaar mee bezig geweest. Alle expertise van het ministerie ging niet zitten in hoe het wél kon, maar hoe het níet kon.

Ondanks inspanningen van het Tweede Kamerlid om glyfosaatgebruik drastisch terug te brengen, is de afzet van glyfosaat in Nederland onverminderd hoog.  

Toelating groene middelen versnellen
Voor boeren is het belangrijk om alternatieve middelen en methoden te hebben. Derk Boswijk en Tjeerd de Groot loodsten mede daarom twee jaar geleden gezamenlijk een motie door De Tweede Kamer om bij het Ctgb een speciaal loket op te richten voor groene bestrijdingsmiddelen. Een wens die regeringen de afgelopen decennia regelmatig hebben uitgesproken. Die wens heeft nu ook een formele plek in het coalitieakkoord. Desondanks bestaat er nog geen loket voor groene middelen bij het Ctgb en worden voor de oprichting hiervan vooralsnog geen aanstalten gemaakt.
“Dat is een van mijn grote ergernissen”, zegt Boswijk daarover. “Ik vind het niet uit te leggen dat alternatieven voor chemische middelen die in Nederland zijn uitgevonden in de VS wel zijn toegelaten. Voor mij is er geen taboe om zo snel mogelijk groene middelen voor te laten dringen op chemische middelen.” Volgens Tjeerd de Groot kan deze speciale toelating voor groene middelen nu echter snel concreet gemaakt worden: “Er is nu geld voor geregeld (…) dus het kan nu wel gebeuren. We gaan daar de minister in het komende commissiedebat hier weer op bevragen.” 

🎧 Luister de aflevering met Boswijk en De Groot