Resultaten continue metingen emissie uit veehouderijstallen bekend
29 November 2022

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de afgelopen twee jaar met behulp van sensoren en protocollaire (referentie)metingen de emissies van methaan en ammoniak uit stallen voor varkens, geiten, vleeskalveren (rosé) en melkvee gemeten. Hiermee is verder zicht gekomen op de gemiddelde uitstoot in deze sectoren en op de toepassing van sensormetingen voor continue monitoring van emissies op stalniveau. Ook is weer duidelijk geworden dat er grote spreiding bestaat in resultaten van metingen binnen een bedrijf en tussen bedrijven binnen een sector.

CLM voerde deel van de metingen uit

Tussen november 2018 en oktober 2020 zijn door Wageningen Livestock Research op 18 melkveebedrijven, 2 geitenbedrijven, 2 vleeskalverbedrijven en 2 varkensbedrijven in totaal meer dan 15.000 meetdagen aan emissiegegevens verzameld en bijna 300 referentiemetingen uitgevoerd. Op vijf melkveebedrijven is daarbij samengewerkt met CLM Onderzoek en Advies BV, Monteny Milieuadvies en Biont Research.

Lees het volledige bericht en de bijbehorende rapportages »