Reflectie CLM op stikstofplannen
08 July 2022

In de Food+Agribusiness van 8 juli reflecteert Frits vd Schans namens CLM op de stikstofplannen van het Rijk. CLM constateert dat in de communicatie over en uitwerking van de plannen een aantal pijnpunten moeten worden weggenomen, voordat stappen richting uitvoering kunnen worden gezet. De doelstelling van 50% reductie van ammoniakemissie in 2030 kan wat betreft CLM overeind blijven.