Mechanisch is bijna alles mogelijk in de boomkwekerij
13 April 2022
Teelttechnisch adviseur boomkwekerij Arie Schipper (Delphy), bij Treeport Zundert

Het meerjarige project Schoon Water, onder leiding van CLM, is in 2022 opnieuw verlengd en start  met een vernieuwde aanpak. De focus ligt op grote spelers, transitie naar een weerbare teelt, duurzame afnemers en aandacht voor eigendom en pacht.

Technisch teeltadviseur Boomkwekerij Arie Schipper (Delphy): “Mede door het project Schoon Water voor Brabant en een zeer actieve fanatieke groep deelnemende kwekers vanuit Treeport Zundert, heeft de mechanische onkruidbestrijding de laatste tien jaar een enorme boost gekregen in de boomkwekerij. Liepen we eerst nog achter de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt aan, tegenwoordig lopen we misschien wel voorop.”

Residu- en emissiearme teeltmethoden in 2030

In de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 commiteert de sector zich aan een residu- en emissiearme teeltmethode. Voor de strijd tegen onkruid lijkt mechanische bestrijding de oplossing. Hoe staat het met deze ontwikkeling in de boomkwekerij en welke stappen kunnen nog worden gemaakt.

Teelttechnische innovaties, geïntegreerde gewasbescherming en individuele begeleiding
De ambitie is om zoveel mogelijk toe te werken naar niet-chemische bestrijding, onder andere door het geven van individuele begeleiding en demonstraties van innovatieve technieken. Voorbeelden hiervan zijn herbicide vrije teelt, precisietechnieken, robotisering en methoden die 50% reductie in chemiegebruik opleveren.

Bron: hortipoint.nl/deboomkwekerij/mechanisch-is-bijna-alles-mogelijk