Luzerne telen op het ritme van de natuur
06 July 2022

Luzerne is een aantrekkelijk broedgewas voor de veldleeuwerik. Een risico is wel dat meerdere keren per jaar wordt gemaaid. Het tijdstip van de eerste snede en het interval tot de tweede snede zijn doorslaggevend voor het broedsucces. ZLTO doet hier samen met Kenniscentrum Akkervogels onderzoek naar en verkent tegelijkertijd - samen met adviesbureau CLM - de marktkansen voor luzerne. Ook drogerij Timmerman is nauw betrokken bij het onderzoek naar de verwerkings-mogelijkheden van luzerne.
CLM onderzoekt de marktkansen van het luzerne-eindproduct. Er tekent zich al een richting af die veelbelovend lijkt, met name in het hogere segment.

Woensdag 7 september staat er een veldbijeenkomst gepland in het pilotgebied. Belangstellenden kunnen zich laten informeren over de tussentijdse resultaten van dit project. Meer info via wico.dieleman@zlto.nl.

Lees het hele artikel:
zlto.nl/actueel/luzerne-telen-op-het-ritme-van-de-natuur

Foto: Veldleeuwerik (bron: zlto.nl/actueel/luzerne-telen-op-het-ritme-van-de-natuur)