Geslaagde brainstormmiddag Groenblauwe Dooradering
04 July 2024

CLM Onderzoek en Advies en Cobra Groeninzicht kijken terug op een geslaagde brainstorm over groenblauwe dooradering en versterking van biodiversiteit in het landelijk gebied. Mooi om onder leiding van Margot Veenenbos en Evelien Droge met provincies, gemeentes, Landschappen.nl, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, IPC Groene Ruimte, etc. te kijken hoe we tot uitvoering kunnen komen.

Annemarie Dekker (CLM) presenteert het Beoordelingskader Groenblauwe dooradering