Fotoverslag: STOWA bezoekt CLM-waterkwaliteitsprojecten
06 October 2023

Op woensdagochtend 27 september heeft de beoordelingscommissie van het Stimuleringsfonds Emissiebeperking Open teelten en Veehouderij een bezoek gebracht aan twee projecten van CLM in Espel (Noordoostpolder) die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Zowel het project “Afspoeling in Beeld” als het ervaringsproject “Waarschuwingssystemen voor Botrytis bestrijding in de lelieteelt” zijn beide medegefinancierd door het Stimuleringsfonds.

Het project “Afspoeling in Beeld” wordt onder andere uitgevoerd in Flevoland, Drenthe en Groningen.

Na het bezoek aan de wasplaats werd in het veld de afspoelingsproef bekeken.

Yvonne Gooijer (CLM) vertelde over de resultaten van de afspoelingsproef in 2022 en over de proefopzet van de afspoelingsproef in 2023.

Op het proefperceel worden de maatregelen reliëf en woeltand onderzocht. Alle maatregelen zijn in zesvoud aangelegd en worden vergeleken met een controle. Het reliëf was nog zichtbaar in het veld. In 2022 zorgde de maatregel relief voor 75% minder afspoeling op de proefvelden waar meer dan 40 liter was afgespoeld. Bij minder afspoeling was het effect niet significant. Waarschijnlijk omdat de verschillen binnen het perceel groter zijn dan het effect van de maatregel.

Daarbij liet ze de, voor de proef ontwikkelde, debietmeters zien én het automatische watermonsternamesysteem. Daarmee kunnen watermonsters worden genomen op verschillende momenten tijdens een regenbui. De debietmeters registreren het aantal liters dat afspoelt van het perceel. De watermonsters worden geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen en nutriënten en brengen de first flush in beeld.

Daarna gingen de leden van de beoordelingscommissie naar een dichtbijgelegen perceel met lelies en een weerstation. 

Daar vertelde Monique Mul (CLM) over de opzet en resultaten van het ervaringsproject “Waarschuwingssystemen voor Botrytis bestrijding in de lelieteelt”. 

Eén van de deelnemende telers van dat project vertelde over zijn ervaringen met het beslissingsondersteunende- of waarschuwingssysteem (BOS).

Het project heeft onder andere geleid tot een verbeterd adviesbericht van het Beslissings Ondersteunende Systeem (BOS) voor Botrytis in de lelieteelt. Op verzoek van de telers geeft het advies nu een langere vooruitvoorspelling van de infectiekans en wordt de daadwerkelijke infectiekans voor Botrytis van de afgelopen 20 dagen weergegeven.

In het natte jaar 2021 heeft het BOS bijna niet geleid tot minder bespuitingen en minder middelengebruik. Tijdens de droge en gunstige omstandigheden van 2022, heeft het BOS geleid tot reductie van het aantal bespuitingen en een lagere milieubelasting. Bij de verbreding van de implementatie van BOS in de lelieteelt kunnen adviseurs een belangrijke rol spelen. Tijdens de discussie is de vraag ‘wat is nodig voor een bredere implementatie van ‘best practices’ nog niet beantwoord.