Erfemissie? Natuurlijk niet!
05 June 2018

Erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vormen een van de bronnen van vervuiling van het water. Samen met Broos Water hebben we het gebruik van de erfscans in beeld gebracht en geinventariseerd welke argumenten agrariërs gebruiken om al dan niet maatregelen tegen erfemissie te nemen. Het rapport geeft advies hoe de grote groep agrariërs kan worden aangezet tot het nemen van maatregelen. 
Naar rapport en/of samenvatting