Een betere bodem en minder emissie
06 February 2023

Flevolandse akkerbouwers en bollentelers verbeteren hun bodemkwaliteit om emissies naar het oppervlaktewater te verlagen. Projectdeelnemers Geert Burger en Niels van den Heijkant willen vooral met bodemverbetering aan de slag. 

📸 Jorg Tönjes

In de buurt van Espel zit een meetpunt voor de waterkwaliteit in de Onderduikerstocht. Daar werden volgens Yvonne Gooijer van CLM Onderzoek en Advies normoverschrijdingen van residustoffen gemeten. Het is lastig te zeggen of en hoe teeltmaatregelen doorwerken in emissies naar het oppervlaktewater, maar het gevoel is goed bij het POP3-project in de Noordoostpolder. 

In dit project werkten CLM, Delphy, KAVB, FAC en Coen ter Berg Advies samen met akkerbouwers en bollentelers aan verbetering van de bodemkwaliteit en vermindering van erf- en perceelsemissies.

Lees verder op Nieuwe Oogst (tevens bron) »