De keuze aan landbouwrobots is reuze
17 October 2022

Er is inmiddels een grote diversiteit beschikbaar aan landbouwrobots. Zo zijn er robots die ingezet worden voor grondbewerking, machines die schoffelen, of zorgen voor plaatsspecifieke gewasbescherming. Ruim 150 bezoekers maakten kennis met de vernieuwende landbouwmachines tijdens de Robotiseringsdag.  Voor het derde jaar op rij werden, mede vanuit het project Schoon Water voor Brabant, verschillende robots gedemonstreerd. Het gaat daarbij zowel om prototypen, als om machines die al ingezet worden.

Robotti, één robot voor monitoring, zaaien, schoffelen en bemesten
Robotti, één robot voor monitoring, zaaien, schoffelen en bemesten

Er is behoorlijk interesse voor robotisering in de landbouw. Dat is te merken aan het aantal bezoekers tijdens de dag en de grote verscheidenheid aan machines. In de akkerbouw en vollegrondsgroente rijden op diverse bedrijven al de onkruidrobots Naïo Dino, de FarmDroid FD20 en de AgXeed Agbot, die autonoom grondbewerkingen uitvoert. Een voordeel van robots is dat ze meestal lichter zijn dan de traditionele werktuigen, waardoor de bodem minder belast wordt.

Neem de Naïo Orio: deze robot kan schoffelen, zaaien, spuiten en maaien en weegt slechts 1.800 kg.

De Naïo Orio kan schoffelen, zaaien, spuiten en maaien
De Naïo Orio kan schoffelen, zaaien, spuiten en maaien

Arbeidsbesparing is de belangrijkste plus van robots. Zo demonstreerde Aigro een autonome, elektrische onkruidwieder voor in de bomenteelt. Deze mag door zijn kleine omvang en lagere snelheid zonder toezicht rijden, iets wat bij de grotere robots niet is toegestaan.

Peter Brier van Aigro: “Je spaart arbeid uit met deze robot. Met de krapte op de arbeidsmarkt levert dat veel op. Deze robot staat heel dicht bij de praktijk. Iedereen die zelf een zitmaaier kan onderhouden, kan dat met deze robot ook.”

Minder gebruik van gewas-beschermingsmiddelen
Ook met het oog op een afnemend middelenpakket voor gewasbescherming zijn onkruidrobots interessant.

Wheed whacker, onkruid wieden in beddenteelt
Wheed whacker, onkruid wieden in beddenteelt

De Weed Whacker is een robot die het handmatige onkruid wieden in beddenteelt vervangt. Via een camera bepaalt de robot welke plantjes onkruid zijn en trekt deze eruit.

Alice Blok van CLM: “Juist nu is het moment om te proberen om onkruid te bestrijden zonder chemie. Nu kan nog bijgestuurd worden met middelen. In de toekomst weten we niet of we die luxe hebben.”

Sensoren kunnen ook helpen om middel te besparen, door heel gericht spuiten. Op de demodag waren twee voorbeelden te zien: de Ecorobotix en de Leapbox. Beide kunnen op een gewone trekker worden gebruikt. De Ecorobotix is een spot spray machine die heel gericht spuit, waarbij gekozen kan worden tussen alleen het gewas, alleen het onkruid of een volvelds bespuiting.

Bij de Leapbox varieert de dosering op dopniveau, aan de hand van de hoeveelheid loof die door de camera gedetecteerd wordt.

De leapbox, een sensor om middel te besparen
De leapbox, een sensor om middel te besparen