Afspoeling van perceel terugdringen
09 February 2023

Een steeds vaker gehoord probleem; afspoeling naar het oppervlaktewater na hevige buien. Door de klimaatverandering heeft ook Nederland te kampen met steeds extremere weersomstandigheden. Zowel droogte als neerslag is een vraagstuk dat de agrariërs bezighoudt. Perceelsafspoeling is ook in de bollenteelt een zwakke plek, zo concluderen telers, het waterschap en het drinkwaterbedrijf rondom het Drentsche Aa-gebied.
CLM hielp in de praktische uitvoering om de normoverschrijdingen terug te dringen. Nieuw is een proef met de inzet van een "wafeltjesmachine", die in het perceel putjes maakt, waarin het water blijft staan, zodat het niet uitspoelt naar de sloot. De wens is om deze toepassingin de toekomst in de gehele provincie uit te rollen.
In Greenity verscheen er een artikel over:

Bron: Greenity, januari 2023. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.
Bron: Greenity, januari 2023. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.