Meer ontmoeting en overleg organiseren
💬 Toelichting

De ervaring leert dat persoonlijke ontmoeting tussen partijen sterk kan bijdragen aan wederzijds begrip. Zeker als die ontmoeting minder voor de hand ligt of gebruikelijk is. 

🔗 Verwijzingen

https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/in-gesprek-of-uitgepraat

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: 0