Informeren over de noodzaak van bescherming van de drinkwaterbronnen
💬 Toelichting

In sommige provincies wordt de agrarische doelgroep periodiek geïnformeerd over het waarom en hoe van de grondwaterbescherming. Ook worden resultaten van lopende programma’s en nieuwe plannen gecommuniceerd. Aandachtspunt is of alle grondgebruikers in een GWBG bekend zijn voor toezending.

🔗 Verwijzingen

In Drenthe bestaat het: Nieuwsbrief Balans

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: 0
👥 Doelgroep : Grondgebruikers