Landbouwvrij maken van GWBG
💬 Toelichting

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt gebiedsgericht bekeken hoe meerdere gebiedsopgaven integraal vertaald kunnen worden in een toekomstbestendig  grondgebruik. Daarbij is, bijvoorbeeld via grondruil, een optie om GWBG (deels) landbouwvrij te maken.

🔗 Verwijzingen

Brieven van LNV

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: -