KPI’s toespitsen op grondwaterbescherming
💬 Toelichting

KPI’s als meetbare prestatie-indicatoren verbinden aan grondwaterbescherming en (extra) belonen op basis van behaalde punten.

🔗 Verwijzingen

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Biodiversiteitsmonitor-Akkerbouw-in-theorie-en-praktijk.htm

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: +