Koppeling aan andere Duurzaamheidsprogramma’s
🔗 Verwijzingen

Brabant: deelnemers aan SW scoren extra op de Biodiversiteitsmonitor:
https://anbbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/01/20210126-Indicatoren-BBM-scores-en-beloning.pdf

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: 0/+