Intensieve teelten verbieden (PMV)
💬 Toelichting

Onduidelijk is of de Provinciale Milieu Verordening een verbod op teelt toestaat.

🔗 Verwijzingen

https://edepot.wur.nl/449400

De mogelijkheden voor regelgeving via de Wet milieubeheer in de grondwaterbeschermingsgebieden worden niet of beperkt gebruikt (Provinciale milieuverordening). Ook de mogelijkheden voor regelgeving via de Wet milieubeheer om via Maatwerkvoorschiften (Activiteitenbesluit) teeltvrije zones langs wateren in te stellen, worden niet of beperkt gebruikt. Zowel de provincies als waterschappen zetten nu vrijwel overal in op een vrijwillige aanpak via afspraken met de aanwezige agrariërs, al dan niet ondersteund met subsidies (bestaand of speciaal hiervoor ingesteld).

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: -