Intensieve teelten ontmoedigen
💬 Toelichting

Informatie over intensieve teelten en hun milieubelasting onder de aandacht brengen.

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: 0