Informeren over niet-toegelaten middelen
💬 Toelichting

Agrariërs, waaronder loonspuiters, zijn niet altijd (volledig) geïnformeerd over de toelating van middelen. De betreffende informatie was verspreid opgeslagen en lastig ophaalbaar.
Ctgb heeft inmiddels de informatie over welke middelen wel/niet zijn toegelaten in GWBG, ontsloten.

🔗 Verwijzingen

Zo kun je vinden of een middel is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied:

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: 0
👥 Doelgroep: Agrariërs, loonwerkers