Informeren over begrenzing GWBG
💬 Toelichting

Via het Georegister en verschillende datasystemen is de begrenzing van GWBG-en beschikbaar, maar dit zijn voor agrariërs geen gangbare informatiebronnen. Een meer praktijkgericht informatiekanaal is nodig.

🔗 Verwijzingen

Via Boer&Bunder.nl is tot op perceelsniveau na te gaan waar sprake is van grondwaterbeschermingsgebied. Om deze informatie ook praktijkrijp te maken, is nodig om de begrenzingen via API’s te integreren in de bestaande, meest gebruikte datasystemen.

🟠 In ontwikkeling
💶 Effect op verdienvermogen: 0
👥 Doelgroep: Agrariërs, loonwerkers