GWBG als proeftuin voor landbouwtransitie/NPLG pilot
💬 Toelichting

In gebiedsgerichte beleid worden meerdere thema’s samen aangepakt.

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: 0