Gewasbeschermingsmiddelen verbieden (PMV)
💬 Toelichting

Onduidelijk is of de Provinciale Milieu Verordening een verbod op teelt toestaat.

🔗 Verwijzingen

Provincie Utrecht heeft voor waterwingebied Bethunepolder aanvullende regels gesteld voor opslag en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen:
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=bcefa23faf90444fb92bad2d9ff02827

🟢 Tool bestaat al