Garantiefonds voor teeltrisico’s
💬 Toelichting

Door het opzetten van een garantiefonds voor oogstschade kunnen telers over de streep worden getrokken om bij twijfel een bespuiting achterwege te laten. Hiermee kun je invloed uitoefenen op het risicomijdend gedrag, wat gangbaar veelal overheerst.

🔗 Verwijzingen

Ecorys: https://www.eerstekamer.nl/nonav/overig/20211015/economische_prikkels_weerbare/document

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: +