Complimenten/prijzen voor goede praktijken
💬 Toelichting

Imago-gerelateerde beloningen kunnen in de agrarische praktijk effectief zijn. Dit is relatief laaghangend fruit dat vaak over het hoofd wordt gezien. Kan variëren van een ‘taart van de gemeente’ tot een complete competitie om goede ideeën.

🔗 Verwijzingen

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft enkele jaren een prijsvraag uitgeschreven met innovatieve ideeën van agrariërs gericht op het schoon houden van drinkwaterbronnen.

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: 0