Supermarkt aan zet
25 november 2021

Duurzame boodschap
voor gewasbescherming


Opdrachtgever

Greenpeace

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Peter Leendertse
Eric Hees

Opdracht

Onderzoek of en hoe de teelt van aardappelen, appels, aardbeien en tomaten met 50% minder chemische gewasbescherming toe kan en met welke instrumenten de supermarkt de verduurzaming van de teelt kan versterken. 

Impactdomein

De insteek was de beperking van chemische gewasbescherming en door het onderzoek naar Milieukeur kwamen ook de andere domeinen nadrukkelijk in beeld.

Bodem
Water
Lucht
Biodiversiteit
Circulariteit
Klimaat
Samenwerking
Maatschappij

Oplossing

Greenpeace voerde een campagne waarin supermarkten werden aangesproken op de inkoop van AGF-producten die werden geteeld met voor bijen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, in het bijzonder neonicotinoïden. CLM toonde aan dit de geschetste 50% reductie haalbaar was voor aardappel, appel en tomaat (voor aardbei vooralsnog niet).. Door gebruikmaking van teeltregistraties van gangbare telers, Schoon Water-telers en Milieukeurtelers én de berekening van de milieubelastingpunten.  

Samenwerkingspartners

SMK voor teeltregistraties Milieukeur, Delphy voor peer review, individuele telers.

Impact

Greenpeace gebruikte het onderzoeksrapport in zijn eigen campagne, gericht op de supermarkten. Door de uitkomsten verliet Greenpeace het standpunt dat alle teelt eigenlijk biologisch zou moeten zijn en erkende Milieukeur (later PlanetProof) als een volwaardig alternatief, mogelijk als tussenstap naar biologisch. Supermarkten - te beginnen Jumbo en later ook Plus, Aldi en Lidl - besloten voor de hele inkoop van binnenlandse AGF binnen 3 jaar tenminste Milieukeur (PlanetProof) te eisen.

Media-aandacht

Supermarkt aan Zet heeft – direct maar vooral indirect – veel publiciteit losgemaakt, in feite tot op de dag van vandaag. Nu, enkele jaren na publicatie, heeft PlanetProof, onder druk van de supermarkten en Greenpeace een flinke uitbreiding in telers en areaal laten zien.