Inzicht in benchmarks verduurzaamt voedselketen
Inzicht in benchmarks verduurzaamt voedselketen Inzicht in benchmarks verduurzaamt voedselketen

Benchmarks voedselketen
21 september 2021

Opdrachtgever

Pepsico, SAI Platform, Heineken en andere partijen in de keten

Adviespijler & Adviseurs

Onderzoeken
Ine Spijkerman

Opdracht

Ontwikkel voor afnemers in de voedselketen een oplossing die overzicht van en inzicht in alle duurzaamheidsstandaarden biedt, om zo te identificeren waar ze overlappen en waar ze verbeterd kunnen worden. De afnemers gebruiken certificering om de minimumeisen te bepalen waar hun leveranciers aan moeten voldoen. De grote hoeveelheid en verscheidenheid aan duurzaamheidsstandaarden maakt het echter moeilijk om te bepalen welke het beste past. Ook hebben enkele grote afnemers een eigen standaard en willen ze voorkomen dat leveranciers dubbel werk moeten leveren wanneer ze al bij een andere standaard zijn aangesloten.

Impactdomein

Vrijwel alle relevante duurzaamheidsdomeinen zijn terug te vinden in de standaarden die worden gebenchmarkt.

Bodem
Water
Lucht
Biodiversiteit
Maatschappij

Oplossing

CLM ontwikkelde een aanpak met een vergelijkingsplatform voor alle relevante duurzaamheidsstandaarden. Een aanpak die overlap en hiaten te inzichtelijk maakt.Een werkgroep van grote afnemers heeft geleid tot de oprichting van het Sustainable Agriculture Initiative. Hieruit is een nieuwe standaard ontstaan, de Farm Sustainability Assessment. CLM heeft sinds de beginjaren bijgedragen aan deze duurzaamheidsstandaard en benchmarkt een grote verscheidenheid aan standaarden en wetgeving tegen deze FSA. Ook helpen we standaarden die een hoger niveau willen bereiken met een analyse van de gaten die overbrugd moeten worden.

Partners

CLM werkt nauw samen met opdrachtgevers uit de keten zoals Heineken en PepsiCo en met de duurzaamheidsstandaarden zoals SAI Platform.

Impact

In de laatste jaren heeft CLM meer dan 100 standaarden en nationale en regionale wetgeving gebenchmarkt tegen vier verschillende standaarden. Op deze manier is in de gehele keten het proces vereenvoudigd en verduurzaamd.