Bestaande pachtgronden in GWBG met korting verpachten onder voorwaarden
💬 Toelichting

Een deel van de agrarische grond binnen GWBG wordt verpacht door uiteenlopende verpachters, vaak met kortlopende contracten. De pachtcondities kunnen worden ‘verduurzaamd’ (bv. extensiveren, biologische teelt) in ruil voor een lagere pachtsom.

🔗 Verwijzingen

ASR geeft boeren korting op de pachtsom

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: ±