Aankoop van gronden binnen GWBG (en eventueel verpachten onder voorwaarden)
💬 Toelichting

Overheden en drinkwaterbedrijven kunnen grond in grondwater- beschermingsgebieden aankopen en verpachten voor specifieke teelten; eventueel een Voorkeursrecht instellen.

🔗 Verwijzingen

In de jaren '90 kocht WML in Limburg grond in waterwingebied (WWG, dus niet in GWBG). Deze is deels omgevormd tot natuur maar er is ook verpacht aan (veelal) Skal- gecertificeerde landbouwers. Verkoop was altijd vrijwillig en minnelijk.

Brabant Water heeft grond aangekocht in GWBG Lith en verpacht onder voorwaarden.
https://edepot.wur.nl/529562

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: +