Ellen Klein
Ellen Klein
Ik laat het goede groeien door...

..inbreng van mijn praktische kennis over plantgezondheid, gewasbescherming en bemesting in de glastuinbouw. Dit maakt dat ik soms net een andere kijk op het onderwerp heb en met een frisse blik naast zowel de opdrachtgever als de teler kan staan.

Achtergrond

Geboren in een tuindersfamilie kreeg ik het aanpakken al jong mee. Als kleindochter van een koeienboer had ik wel veel meer aandacht voor dieren dan voor planten en hield ik zelf vele kleine en grote huisdieren. De keuze voor een opleiding viel toch op de Hogere Tuinbouwschool omdat de echte veehouderij mij minder trok.

Na de RHTuS in Utrecht was ik vele jaren adviseur in de glastuinbouw. Eerst voor teelt algemeen en later vooral gewasbescherming in de sierteelt bij verschillende toeleveranciers. Aanvankelijk was scouten van ziekten en plagen en resistentiemanagement heel belangrijk, gevolgd door de inzet van natuurlijke vijanden. Met vallen en opstaan is geïntegreerde bestrijding in sierteelt de norm geworden. Omdat onderbouwing voor mij de basis is, maakte ik ook een uitstap naar onderzoek. Bijv. door inzicht te geven hoe lang residuen van gewasbeschermingsmiddelen in een gewas aanwezig blijven kon ik leveranciers van uitgangsmateriaal overtuigen om hun gewasbeschermingsstrategie aan te passen. Mede hierdoor kregen telers schoner stek en werd IPM succesvol.

Vervolgens diende zich het weerbaar telen aan: minder ziekten en plagen in het gewas door de bemesting aan te passen. Het systeem werkt ook in de praktijk, de uitdaging is om het makkelijker schaalbaar te maken.

Favoriete impactdomein


Water

Water is de basis voor heel veel leven en in water lossen veel stoffen op. In en met het water worden pesticiden en meststoffen actief en passief verspreid voor de land- en tuinbouw. Water houdt zich niet aan de grens van een perceel. CLM heeft veel kennis over de routes van water met middelen en meststoffen. Met schoon water snijdt het mes aan twee kanten: de gewassen worden schoner en de omgeving ook.  Ik droom ervan dat de open teelten ook een stap zetten naar IPM en een betere weerbaarheid van de gewassen. Dat is win-win voor teler, consument en natuur.

Ik hou van afwisseling en kan goed schakelen, daardoor kan ik goed in gesprek met boeren en tuinders en de diverse opdrachtgevers.
Ellen Klein
Verbinding

margot

Margot Veenenbos

Yvonne Gooijer

Peter Leendertse

Richard Folkersma

Hugo Bosland

Stijn van Gils

Meest aan mij gestelde vraag

Waarom ben je overgestapt van Koppert naar CLM?
Omdat ik aan meer knoppen wilde kunnen draaien en daardoor meer impact hebben op agrarische verduurzaming, ook buiten de glastuinbouw. Ik verwacht dat kruisbestuiving van glastuinbouw en open teelten tot nieuwe inzichten en toepassing leidt ten gunste van landbouw en natuur.

Inspirerende cases

Weerbaar telen in aardbeien bij mijn vorige werkgever. Dat het ook in de praktijk lukt om aardbeien minder aantrekkelijk te maken voor bladluis, witte vlieg en meeldauw. En dat zowel de productie als de kwaliteit goed of zelfs beter is. Dit bood en biedt ook mogelijkheden voor andere gewassen! Telers uitdagen, motiveren en adviseren geeft mij veel voldoening.


Voorbeeld van praktisch handelingsperspectief:

Bij het vullen of wassen van de veldspuit komen onbedoeld residuen op het erf. Bij het wassen of bij een regenbui spoelt het af naar de bodem of oppervlaktewater. Hierdoor komen op een kleine oppervlakte relatief hoge concentraties van middelen in het milieu en in het water kan dat makkelijk verspreiden. Boeren kunnen subsidie aanvragen om een wasplaats aan te leggen en CLM adviseert daarover. Vaak heeft een boer wel een idee hoe hij het wil. Als je hem de vele voorbeelden van al uitgevoerde wasplaatsen laat zien zet je echt de praktische oplossingsgerichtheid van de boer aan. Dan combineert hij onderdelen van voorbeelden tot een uitvoerbaar plan op zijn bedrijf. Erg mooi om boeren te horen zeggen dat ze erfemissie echt goed willen aanpakken zodat ze weer jaren vooruit kunnen.

Uiteindelijk moeten telers het doen! Nieuwe ideeën onderbouwen met proeven in de praktijk maakt een advies sterk en duurzame verandering haalbaar.
Ellen Klein