Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw
23 mei 2016

Een gemiste kans, dat is toch het algemene gevoel hoe we vanuit het agrarisch natuurbeheer kijken naar de uitwerking en de invulling van de vergroening van het GLB. Dan kun je zeggen: “jammer maar helaas” of je gaat toch kijken naar mogelijkheden om de gemiste kansen toch te benutten. Dat laatste is gedaan in het project “Vergroening, Agrarisch Natuurbeheer en Collectieven”; waarbij is gekeken hoe je de vergroening op de korte termijn effectiever kunt maken. Voor de langere termijn is vooral gekeken naar de manier waarop vergroening, agrarisch natuurbeheer en de collectieven elkaar kunnen versterken. Een zoektocht naar kansen en mogelijkheden die samen met collectieven en maatschappelijke organisaties is gedaan. De uitkomst is een indrukwekkende lijst met ideeën en voorstellen om de vergroening effectiever en doelgerichter te maken. Maar vooral ook de constatering dat het met elkaar verbinden van de vergroening en het agrarisch natuurbeheer, met de collectieven daarbij in een sturende rol, grote kansen biedt om onze doelstellingen voor de langere termijn op het gebied van biodiversiteit, landschap en een groenere landbouw te halen. De uitkomsten van dit project zullen door BoerenNatuur.nl dan ook ingebracht worden in interne discussie over het GLB na 2020 en zijn daarmee waardevolle input bij de standpuntbepaling. Dan aan allen die zich - met tijd en enthousiasme - hebben ingezet voor dit project. Het is nu aan anderen om de beschreven kansen te verzilveren. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf