Verduurzaming Waterlandse melkveehouderij
14 september 2019

In opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW) is de melkveehouderij in Waterland en hun ‘duurzaamheidsscore' beschreven. In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Stichting Behoud Waterland (SBW) zet zich in voor verduurzaming van de agrarische sector in de regio Waterland en wil dat ook de melkveehouderij (verder) verduurzaamt.Dit rapport beschrijft de huidige situatie van de melkveehouderij in Waterland, duurzaamheidsaspecten die door verschillende partijen worden benoemd, hoe de Waterlandse melkveehouderij hierop scoort en welke maatregelen mogelijk zijn om de melkveehouderij in Waterland (verder) te verduurzamen.

Meer info: www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf