Tussenevaluatie Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO): Geïntegreerde gewasbescherming
15 juni 2019

Als onderdeel van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017. Alle onderdelen van IPM zijn geanalyseerd (van preventie van ziekten en plagen, tot emissiebeperking van chemische middelen). Informatiebronnen zijn een telefonische enquête onder telers en diepte-interviews, aangevuld met literatuur. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf