Telling standganzen Zuid-Holland 2018
17 oktober 2018

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de telling van de standganzen in de provincie Zuid-Holland in 2018, gecoördineerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Daarnaast zijn deze en eerdere tellingen geanalyseerd met de CBSmethode voor tellingen van watervogels, met behulp van de functie trim in R. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf