Schoon Water voor Brabant Tussenrapportage over 2016
1 december 2017

In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het programma bestaat uit twee onderdelen: I) grondwaterbeschermingsgebieden en II) verbreding over heel Brabant.

In deze rapportage beschrijven we de bevindingen en resultaten voor beide onderdelen (grondwaterbeschermingsgebieden en verbreding). Wel worden de milieuresultaten per onderdeel nog apart gerapporteerd in de bijlagen.

In samenwerking met: B. Aasman (Delphy) en J. Hekman (Eco Consult)

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf