Schade door de halsbandparkiet in de fruitteelt
13 november 2019

CLM heeft in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een enquête gehouden onder fruittelers om de schade in kaart te brengen die de halsbandparkiet veroorzaakt in de fruitteelt. Zeventien telers bleken schade te hebben. De totale schade door de halsbandparkiet is in vergelijking met de totale faunaschades in de fruitteelt relatief gering. Weringsmethoden zijn op dit moment niet effectief. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf