Samenvatting rapportage ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’
1 maart 2018

Doel van het vervolgproject Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa is het structureel verbeteren van de waterkwaliteit in de Drentsche Aa door het nemen van passende en structurele teeltmaatregelen door de bollentelers in samenwerking met de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa's en het waterbedrijf Groningen. Het beoogde projectresultaat is dat de waterkwaliteit zodanig is verbeterd, dat het waterbedrijf en het waterschap uiteindelijk geen extra inspanningen meer hoeven te leveren om het water vrij te houden van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de bollenteelt. 

Door middel van metingen van de waterkwaliteit, berekenen van milieubelastingspunten en bedrijfsbezoeken worden telers gestimuleerd om teeltmaatregelen te nemen.

Let op: het volledige rapport is niet beschikbaar, dit is een samenvatting.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf