Provinciegronden Noord-Holland voor duurzame ontwikkeling
1 februari 2016

De Provincie wil milieukwaliteit verbeteren en biodiversiteit versterken in het agrarisch gebied. Met de uitgifte van agrarische gronden in eigendom wil de provincie duurzame ontwikkeling stimuleren. In deze quickscan is verkend op welke wijze dat mogelijk is, aan de hand van geformuleerde randvoorwaarden en een Programma van Eisen: zoals uitgifte in overeenstemming met AWB/gelijke berechtiging en controleerbare voorwaarden; bijdrage aan provinciale doelstellingen voor het agrarisch gebied ten aanzien waterkwaliteit en –kwantiteit, bodem en klimaat, biodiversiteit en regionaal ondernemen; aanvullende eisen betreft het inpasbaar zijn voor agrarische bedrijven en beperking van (overhead)kosten van het nieuwe uitgiftebeleid. Daarna zijn maatregelen die agrarische bedrijven kunnen nemen geïnventariseerd en geanalyseerd. Deze maatregelen zijn getoetst op toepasbaarheid als pachtvoorwaarde, dan wel gunningscriterium.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf