Preventie van vogelschade in Limburgse Conference perenteelt
1 februari 2017

Grootschalige veldtest 2016 met Alcetsound

Het onderzoek naar de werking van het Alcetsoundsysteem is in 2016 uitgevoerd op 10 Limburgse Conference-perenteeltpercelen. Het systeem dient vogels te weren zodat telers minder (pik)schade door zangvogels aan de peren ondervinden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), met subsidie van de Provincie Limburg. Het veldwerk is - onder begeleiding van CLM - verricht door toegepaste biologie studenten Bent van de Ven (HAS Den Bosch) Jorn Wennekes (CAH Vilentum Almere) en Koen Sijstermans (HAS Den Bosch). Zonder hen had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. De stagiaires bedanken de Limburgse perentelers voor hun medewerking en het beschikbaar stellen van hun percelen. Het Faunafonds heeft ervoor gezorgd dat de perentelers hun schade, ten gevolge van dit onderzoek, vergoed kregen. Gilles van de Lans heeft het Alsetsoundsysteem geleverd en is betrokken geweest bij de praktische uitvoering, ook dank daarvoor. Kees Musters (van Universiteit Leiden) heeft, net zoals bij voorgaande onderzoeken, de statistische analyse uitgevoerd, waarvoor ook dank.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf