Optimalisatie van afvoer gewasbeschermingsmiddelen door agrariërs
17 augustus 2018

In het ‘Convenant inzake Resten en Gebruikte Verpakkingen van Gewasbeschermingsmiddelen’ zijn in 1988 afspraken gemaakt over de afvoer van verpakkingen en resten van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen kosten voor het afvoeren en vernietigen van resten en verpakkingen, die zijn voorzien van het STORL-logo KGA in rekening brengen bij Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). Echter uit de praktijk blijkt dat de afvoer niet goed georganiseerd is. Provincie Drenthe en WMD Drinkwater vinden dit onwenselijk, en willen voor Drenthe, en waar mogelijk voor heel Nederland, de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen op een duurzame manier regelen. De eerste stap is het opstellen van dit feitendossier. Het beantwoordt de vraag: wat beoogt het convenant, op welke onderdelen werkt het in de praktijk (on)voldoende en hoe is het in het buitenland geregeld? 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf