Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer
23 juli 2016

Het Label Duurzaam Bodembeheer is op verzoek van ASR Landelijk Vastgoed ontworpen door CLM, in samenwerking met andere bodemdeskundigen. Duurzaam bodembeheer is een belangrijke voorwaarde om de waarde van de grond te behouden. ASR heeft laten onderzoeken of bodemkwaliteit een rol kan spelen in haar agrarische financieringsproducten.Dit stimuleert de (erf)pachter bodemmaatregelen uit te voeren die de kwaliteit van de bodem in stand houdt of verbetert. ASR streeft naar een gezamenlijk collectief (met andere partijen in het agro-bedrijfsleven) om het Label in de praktijk toe te passen.

De bodemkwaliteit geeft de conditie van de bodem weer om te functioneren als een veerkrachtig ecosysteem dat planten, mensen en dieren kan ondersteunen. De belangrijkste ecosysteemfuncties van de bodem in landbouwgebieden bestaan uit nutriënten-levering en retentie, ziekte-en plaagwering, een goede bodemstructuur en organisch stofgehalte, en beperking van uitstoot van broeikasgassen. Het Label Duurzaam Bodembeheer is een transparant systeem dat agrariërs stimuleert om hun bodem duurzaam te beheren. Duurzaam bodembeheer staat in direct verband met de bodemkwaliteit: de toepassing van bodembeheermaatregelen moeten de ecosysteemfunctiesvan de bodem ondersteunen en verbeteren.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf