Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt
30 januari 2023

In het kader van de GLB-pilot akkerbelt zijn verschillende akkerranden aangelegd in de Haarlemmermeer. Deze randen zijn gemonitord op het voorkomen van bestuivers en natuurlijke vijanden. In de meerjarige randen bevinden zich de meeste soorten insecten en zijn tevens de hoogste aantallen geteld. Voor een toekomstige monitoring is het aan te bevelen om ook in het gewas te gaan monitoren.

Rapportage opgesteld in samenwerking met Dave Dirks (Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid).

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf